liczba pozwoleń na broń

Wzrosła liczba pozwoleń na broń w 2016 roku

Rok 2016  to wzrost liczby osób posiadających broń palną. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że w roku 2015 ogólna liczba pozwoleń na broń zmniejszyła się prawie o 5000 względem roku 2014.

Ogólna liczba pozwoleń na broń w 2015 roku

Spadek  o 4 776 z ogólnej liczby osób posiadających pozwolenie na broń, wynika głównie z tego, że aż 11 653 osoby straciły pozwolenie wydane w celu ochrony osobistej. Tym samym zmalała liczba sztuk broni zarejestrowanej w tym celu  o 12 402 egzemplarze. To może wydawać się sporo, jednak ma tylko i wyłącznie wymiar propagandowy. W roku 2015 tak naprawdę wzrosła o prawie 7 000 liczba osób, którym wydano decyzję na  pozwolenia do celów: łowieckich, sportowych i kolekcjonerskich.

Efekt propagandowy policyjnej statystyki
pozwoleń na broń w roku 2015

Spadek ogólnej liczby osób posiadających pozwolenie na broń w 2015 roku o 4 776, mógłby wskazywać, że my Polacy nie lubimy broni i się jej pozbywamy. Nie można jednak rozpatrywać statystyki w oparciu o sumę pozwoleń wydanych we wszystkich celach. To nic innego jak pokazywanie półprawdy i manipulacja.

Pomimo ogólnego spadku liczby decyzji przyznających pozwolenie, liczba zarejestrowanych egzemplarzy broni wzrosła w 2015 roku o 9 232 sztuki.

Spadek ogólnej liczby pozwoleń w głównej mierze wynika z faktu, że z rejestrów policyjnych znika broń gazowa. Była ona wydawana na pozwolenia do celu ochrony osobistej. Wielu osobom po prostu nie chce się odnawiać badan lekarskich na „zabawkę”, którą nie zamierzają się bronić w sytuacji zagrożenia. Wyciągnięcie nieskutecznej broni gazowej może pociągnąć za sobą naprawdę groźne konsekwencje.

Wzrosła liczba pozwoleń na broń w 2015 roku wśród:
myśliwych, sportowców i kolekcjonerów.

Pomimo spadku ogólnej liczby osób posiadających pozwolenie na broń w 2015 roku,  rosła liczba osób posiadających pozwolenia na broń wydaną w celu łowieckim, sportowym i kolekcjonerskim. Przybyło ich łącznie 6 875 i zarejestrowali oni w 2015 roku razem 21279 egzemplarzy broni. Liczby te pokazują wzrost zainteresowania bronią palną w Polsce.

Rośnie liczba kolekcjonerów broni palnej

Rośnie liczba osób którym wydano pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim:

 • w 2014 roku – łącznie było to 1 520 osób,
 • w 2015 roku – łącznie było to 3 139 osób,
 • w 2016 roku – łącznie były to 6 762 osoby,

Każdego roku liczba posiadaczy pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich podwaja się.

Zwiększa się liczba pozwoleń na broń
do celów sportowych

 • w 2014 roku – łącznie było to 14 894 osób,
 • w 2015 roku – łącznie było to 16 805 osób,
 • w 2016 roku – łącznie było to 21 876 osób,

Tutaj wzrost liczby osób występujących o broń do celów sportowych jest znaczny. W 2015 liczba osób posiadających takie pozwolenie zwiększyła się o 1 911. W 2016 roku ta statystyka wzrosła już o 5071 osób.

Rośnie liczba pozwoleń na broń
wydanych w celu łowieckim

 • w 2014 roku – łącznie było to 116 293 osoby,
 • w 2015 roku – łącznie było to 119 638 osób,
 • w 2016 roku – łącznie było to 122 425 osób,

Myśliwi oczywiście są w czołówce posiadaczy broni w Polsce. Na koniec 2016 roku posiadali łącznie 300 388 egzemplarzy broni zarejestrowanej w celu łowieckim. W 2016 roku liczba egzemplarzy broni myśliwskiej wzrosła o 17 140 sztuk. Rok wcześniej ten wzrost wynosił 10 935 egzemplarzy.

Jaka jest liczba posiadaczy broni palnej w Polsce

Na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ponieważ w statystykach policyjnych określana jest liczba pozwoleń na broń wydanych w konkretnym celu. Bardzo często zdarza się tak, że posiadacz pozwolenia do celów łowieckich jest również posiadaczem pozwolenia sportowego i kolekcjonerskiego. Myśliwy, sportowiec i kolekcjoner w jednej osobie. W policyjnej statystyce taki przypadek widnieje w trzech osobach, co w świecie posiadaczy broni powoduje, że urasta on wręcz do pozycji BOGA.

Ile przybyło broni w 2016 roku?

Ogółem na koniec 2016 roku mamy 424 680 egzemplarzy broni. W  2015 roku liczba zarejestrowanych egzemplarzy broni wynosiła 390 820 sztuk, a łączny przyrost wyniósł 33 860 sztuk. Suma ta uwzględnia straty wynikającej ze zmniejszenia liczby egzemplarzy broni do ochrony osobistej.

Myśliwi, sportowcy i kolekcjonerzy do ogólnej liczby zarejestrowanych egzemplarzy broni w roku 2016, dodali 37 712 sztuk broni. W 2015 roku ten wzrost wynosił 21 279 sztuk.

Których pozwoleń w 2016 roku wydano najwięcej?

 • 5 071 decyzji – cel sportowy,
 • 3 623 decyzję – cel kolekcjonerski,
 • 2 787 decyzji – cel łowiecki,

Jak zwiększyła się liczba pozwoleń w 2016 roku?

W 2015 roku był ogólny spadek o 4 776 pozwoleń, natomiast w roku 2016 przybyło łącznie 6 026 pozwoleń. Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu wzrosła nieznacznie. Liczby te nie robią wrażenia. Pamiętajmy jednak, że w latach 2015 i 2016 cofnięto 17 212 pozwoleń na broń do ochrony osobistej. W tym samym czasie myśliwi, sportowcy i kolekcjonerzy otrzymali 18 356 decyzji przyznających pozwolenie na broń.

Sytuacja ta spowodowała, że Wydziały Postępowań Administracyjnych ( adresy WPA ) miały ręce pełne roboty. Myśliwi, sportowcy i kolekcjonerzy przy okazji zarejestrowali w latach 2015-2016 58 991 sztuk broni. Oznacza to, że w ciągu tych dwóch lat, statystycznie, w każdym z 17stu WPA w Polsce, było rejestrowanych około 144 sztuk broni każdego miesiąca.

liczba pozwoleń na broń 2016
twitter.com/RemigiuszWilk
liczba osób którym wydano pozwolenie na broń w 2016
twitter.com/RemigiuszWilk

Dane za rok 2016 opracowane dzięki Remigiuszowi Wilkowi

Dane statystyczne dotyczące pozwoleń na broń dostępne na stronie statystyka.policja.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz