Zmiany Ustawy o Broni i Amunicji

Ustawa o Broni i Amunicji otrzymała poprawki. Z dniem 1 marca 2017 roku zaczęły obowiązywać zmiany Ustawy o Broni i Amunicji, wprowadzone Ustawą z dnia 16 listopada 2016 roku, opublikowane w Dz.U. 2016 poz. 1948 w rozdziale 2, Art. 47.

Zmiany Ustawy o Broni i Amunicji

Zmiany dotyczą 3 artykułów Ustawy o broni i Amunicji:

  • Art. 3 [wyłączenia stosowania przepisów UoBiA]
  • Art. 15 [negatywne przesłanki do odmowy wydania pozwolenia na broń]
  • Art. 16 [egzamin do pozwolenia na broń]

Aktualny tekst Ustawy o Broni i Amunicji do pobrania znajdziesz we wpisie:

Ustawa o Broni i Amunicji