Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

POBIERZ: Rozporządzenie w sprawie przechowywania i noszenia broni i amunicji

Źródło: Dz.U. 2014 poz. 1224