Pobierz: Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Pobierz: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2017 poz. 935