Pozwolenie na broń palną do celów sportowych

Poradnik: Pozwolenie na broń palną do celów sportowych

Pozwolenie potocznie nazywane sportowym to rodzaj pozwolenia do którego przypisano określony cel posiadania. Pozwolenie na broń palną do celów sportowych, zostało oznaczone jako cel D. Nie określa on rodzaju broni jaką możemy posiadać tylko cel w jakim zostało nam przyznane pozwolenie.

Jakie rodzaje broni możemy posiadać na pozwolenie sportowe.

Pozwolenie na broń palną do celów sportowych determinuje 4 rodzaje broni, które mogą być użyte w sporcie. Są to następujące rodzaje broni palnej:

 • bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
 • centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
 • gładkolufowa,
 • przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

Należy pamiętać !!! Broń palna rozdzielnego ładowania, wytworzona przed rokiem 1885 oraz repliki tej broni nie wymagają pozwolenia na broń.

 

Warunki otrzymania pozwolenia na broń do celów sportowych:

Ustawa o Broni i Amunicji określa jakie warunki musimy spełnić aby otrzymać ten rodzaj pozwolenia na broń. Zgodnie z Art. 10 ust. 1 USTAWY nie możemy stanowić zagrożenia dla siebie samego, porządku lub bezpieczeństwa publicznego. W praktyce oznacza to, że nie możemy być karani.

Musimy również posiadać ważną przyczynę posiadania broni, (Art. 10 ust. 3, pkt. 3) którą jest:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
 • posiadanie kwalifikacji sportowych czyli Patentu Strzeleckiego,
 • posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego czyli Licencji PZSS,

Pozwolenie na broń palną do celów sportowych – Kiedy nie możemy otrzymać?

Ustawa o Broni i Amunicji również określa warunki kiedy pozwolenie na broń nie zostanie nam przyznane. W artykule 15 ust. 1 pkt od 1 do 5 określono, że nie wydaje się pozwolenia na broń osobom:

 • które nie ukończyły 21 lat,
 • z zaburzeniami psychicznymi,
 • z ograniczeniami sprawności psychofizycznej,
 • z istotnymi zaburzeniami zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego,
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu w Polsce,
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego,

Warunek osiągnięcia wieku 21 lat, jest pomijany, gdy szkoła, organizacja sportowa lub Polski Związek Łowiecki zawnioskują o przyznanie nam pozwolenia. Wymaganym wiekiem w takiej sytuacji jest 18 lat.

Jak zostać strzelcem sportowym?

 1. Zostań członkiem stowarzyszenia o charakterze strzeleckim. Są to kluby strzeleckie zrzeszone w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Klub taki musi posiadać licencję klubową PZSS.
 2. Naucz się strzelać.
 3. Poznaj przepisy prawa dotyczące broni palnej.
 4. Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi sportów strzeleckich.
 5. Uzyskaj Patent Strzelecki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zdając egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Potrzebujesz również orzeczenie lekarza sportowego, które stanowi podstawę do dopuszczenia Cię do egzaminu na Patent Strzelecki.
 6. Wystąp o nadanie Licencji PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim (licencja wydawana jest w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa).

Zgromadź niezbędne dokumenty, potrzebujesz:

 • zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim (wydaje Twój klub sportowy),
 • poświadczona notarialnie kopia orzeczenia nadania Patentu Strzeleckiego przez PZSS,
 • poświadczona notarialnie kopia orzeczenia nadania Licencji przez PZSS,
 • poświadczona notarialnie kopia dowodu osobistego,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,

Badania lekarskie do pozwolenia na broń

Aby uzyskać orzeczenie lekarskie, będziesz musiał udać się do lekarza orzecznika, który skieruje Cię na badanie okulistyczne oraz może wysłać na badanie psychiatryczne. Drugim orzeczeniem jest dokument od psychologa.

Wniosek o pozwolenie na broń palną do celów sportowych

Wniosek wraz z dokumentami, dwoma fotografiami oraz dowodem wpłaty kwoty opłaty skarbowej w kwocie 242 zł za wydanie decyzji „pozwolenie na broń palną do celów sportowych” składamy w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.

Lokalizacje Wydziałów Postępowań Administracyjnych znajdziesz na stronie gdziestrzelac.eu w zakładce ADRESY WPA Skorzystaj z tego linku.

Ile kosztuje pozwolenie na broń do celów sportowych?

Szczegółowe koszty pozwolenia na broń do celów sportowych, przedstawiłem w artykule: Ile kosztuje pozwolenie na broń

Zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni

Po otrzymaniu decyzji administracyjnej nadającej Ci pozwolenie na broń do celów sportowych, powinieneś wystąpić (jeśli nie wystąpiłeś z wnioskiem o pozwolenie) o wydanie Zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni zwanego potocznie promesą. Zaświadczenie takie jest bezterminowe.

Jeśli Twój wniosek został przez Ciebie „uzgodniony” w WPA i znasz liczbę egzemplarzy broni na jaką zostanie wydana Ci decyzja administracyjna, możesz wystąpić wraz z wnioskiem o wydanie promes. Koszt opłaty skarbowej wynosi 17 zł za 1 egzemplarz zaświadczenia.